Trygghetsförsäkring i 14 år!

Kategoriz Information

För att du som kund ska känna dig extra trygg med produkten ifrån oss på Mitsubishi Electric, har vi utöver vår garanti på 5 år tagit fram en trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic försäkringsförmedlare. Det innebär att du, innan den 5-åriga garantin löper ut, kommer att få ett erbjudande om att förlänga tryggheten på din luft/vatten värmepump med Mitsubishi Electrics trygghetsförsäkring. Trygghetsförsäkringen kommer du kunna förnya årsvis ända upp till 14 år!14års_trygghet_ME-Logga

Läs om trygghetsförsäkringen