ROT-avdrag 2016

Kategoriz Information

Regeringen har lagt fram ett förslag på en förändring av ROT-avdraget från 1 januari 2016.

värmepump utnyttja ROT-avdragetFörslaget är att avdraget förändras från 50 till 30 procent. Det innebär att om du vill utnyttja ROT-avdrag till 50 procent så måste fakturor vara betalda innan 1 januari.

Hus och fritidshus

Det är giltigt för arbete på en fastighet som du helt eller delvis är ägare till och bor i. Det inkluderar även fritidshus som du nyttjar men även en fastighet som ägs av dig men som bebos av en anhörig.

Gäller för arbete

Avdraget gäller för arbete på eller i nära anslutning till fastigheten, men inte för material- eller eventuella resekostnader. Till avdragsgillt arbete räknas reparationer, underhåll, om- och tillbyggnad.

Skatten

ROT-avdraget är inte ett bidrag utan ett skatteavdrag. Det betyder att summan dras av från den årliga skatten, vilket i sin tur innebär att avdraget inte kan vara större än summan du ska betala i skatt enligt inkomstdeklarationen.

Rätt avdrag

Avdraget är på kostnaden för arbetet på fastigheten, alltså inte materialkostnaden. Anlitar du ett företag med F-skatt dras halva arbetskostnaden direkt, resten betalas ut av skatteverket till firman. Dock kan du anlita en privatperson utan F-skatt, men då blir rotavdraget summan som motsvarar arbetsgivaravgiften. För att nyttja det måste du ansöka i en förenklad arbetsgivardeklaration hos skatteverket.

Deklaration

Den maximala summan per år är 50 000 kronor och avdraget fastställs efter att du lämnat in inkomstdeklarationen. Om det då skulle visa sig att avdraget är större än din årliga skatt, blir du då återbetalningsskyldig.

 

Hitta rätt produkt och lämna offert nu

Hitta närmaste återförsäljare