Märkt med Ecolabel

Kategoriz Information

Tillhörande utedelar till våra luft/vatten värmepumpar Ecodan och Ecodan Hydrobox är märkta med Ecolabel.

Ecolabel är en EU märkning som betecknar produkter och tjänster med överlägsen miljöprestanda. Märkningen är även känd som “Blomman” på grund av sin logotyp. Innebörden är att produkter med märkningen är uppfyller EU-omfattande miljökriterier vilket en oberoende godkänd organisation bedömer.

I Sverige sköter Miljömärkning Sverige AB det praktiska arbetet på uppdrag av regeringen. EU-miljömärket hjälper dig att identifiera produkter och tjänster som har en minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel, från utvinning av råmaterial till produktion, användning och avfall. Erkänd i hela Europa, är EU Ecolabel en frivillig märkning för att främja miljöprestanda som du kan lita på.

EU-miljömärkesprogrammet är frivilligt och representerar produkter med klassledande miljöprestanda. Det finns många konsument- och kommersiella produktgrupper och omfattar nu värmepumpar. Läs mer om Ecodan och Hydrobox.

 

Källa: Mitsubishi Electric UK

Källa: EU Ecolabel