Klimatprodukter


Luftkonditionering

Med marknadens bredaste sortiment inom luftkonditionering har vi på Mitsubishi Electric förbättrat världens inomhusklimat i över 50 år. Faktum är att vi inom luftkonditionering är ett av de ledande företagen i världen, med en försäljning av omkring fem miljoner aggregat per år. Även här i Norden säljer vi Mitsubishi Electric luftkonditionering med stor framgång, både till den privata och den kommersiella marknaden. Alla vitala delar i våra aircondition-produkter, som till exempel kompressorer och styrsystem, är egentillverkade vilket ger våra kunder maximal trygghet.
Läs mer om våra kommersiella system.
Läs mer om luftkonditionering för villor.

Värmepumpar

Mitsubishi Electric är ett av de teknikledande företagen när det gäller värmepumpar. Eftersom våra värmepumpar är egentillverkade har vi stor möjlighet att anpassa aggregaten till respektive marknad. Det innebär att alla Mitsubishi Electric värmepumpar i Norden är anpassade för just vårt nordiska klimat. Vi har ett av marknadens bredaste värmepumpsprogram med värmepumpar som klarar av upp till 16 olika innedelar på en utomhusdel. De kan vara vägghängda, takhängda, golvmodeller eller kanalanslutna. Våra värmepumpar säljs via installatörer (alla certifierade) samt via olika distributionskanaler. Vi är idag ett av de ledande företagen i Norden på detta område.
Läs mer om våra värmepumpar för villor.
Läs mer om våra värmepumpar för fastigheter.

Ventilation

Vårt utbud inom ventilation med värmeåtervinning är mycket brett! Det gör att vi i stort sett kan uppfylla varje individuellt krav. Det minsta aggregatet i vårt sortiment är optimalt för ett rum (105 m3/h) och behöver endast två hål i väggen för montage. Just denna modell har blivit mycket populär och den säljs ofta till hus där man vill vädra ut lukt, mögel, radon, rökning utan att samtidigt vädra ut värmen. Produkten säljs också flitigt till byggföretag som använder den i byggbodar. Miniventilation är ett effektivt och ekonomiskt sätt att förändra luftkvaliteten.
Läs mer om vår Miniventilation.

Oavsett storlek så har alla våra ventilationsaggregat också en speciell ljudisoleringsfunktion. Detta för att förhindra att ljud utifrån tränger in i rummet. Men det är inte nog med det. En annan stor fördel med våra aggregat är att den värmeåtervinningsteknik som vi använder också förhindrar stora temperaturvariationer. Värmeväxlarenheten bygger på en patenterad teknik för högsta möjliga verkningsgrad. Resultatet blir stora energibesparingar, både vid kylning och uppvärmning av byggnader.

Luftavfuktare

Mitsubishi Electric har sedan länge sålt luftavfuktare. Här i Skandinavien har vi bedrivit försäljning av luftavfuktare i mer än 15 år. Försäljningen har vuxit markant de senaste åren. År 2007 blev en av våra modeller testvinnare i Råd & Rön vilket höjde vår försäljning till cirka 8000 luftavfuktare per år.
Läs mer om våra avfuktare.

Företaget Mitsubishi


Varumärket Mitsubishi representeras idag av en grupp företag (cirka 30 stycken) varav några av de mer kända är Motors, Tokyo-Mitsubishi Bank, Nikon Camera, Kirin Beer med flera.

Läs Företaget Mitsubishi

Affärsidé och strategi


Mitsubishi Electrics stora styrka är att all grundforskning och produktutveckling sker i egna laboratorier, samt att alla viktiga komponenter tillverkas i egna fabriker.

Läs Affärsidé och strategi