Vilket av följande alternativ har högst prioritet hos dig inför ditt val av värmepump: